Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD (DÁLE JEN "PRODÁVAJÍCÍ")

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu e-mailem na adresu info@mui-mui.com. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.V případě výměny zboží za jinou velikost, či barvu, druh, hradí poštovné kupující a to ve stavu, v jakém jej převzal od prodávajícího.

 

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

Internetový obchod MUI-MUI.COM poskytuje možnost vrácení zboží do 14 dnů od převzetí objednávky bez udání důvodu se zárukou vrácení peněz.

PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ PENĚZ:

  • zboží musí být odesláno nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží.
  • zboží musí být v neporušené, originálně zabalené a nepoužité.
  • zásilka musí obsahovat doklad o zaplacení a kopii útržku dobírkové nebo balíkové služby.
  • vráceny vám budou pouze peníze za zboží a poštovné, které je dle § 1832 odst. 2 limitováno výší nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání. Pokud tedy spotřebitel zvolil (a zaplatil) dražší z nabízených způsobů dodání, podnikatel mu plnou cenu takovéhoto způsobu dodání vrátit nemusí.
  • balíky zasílejte běžnou balíkovou poštou (můžete balík pojistit). Balíky zaslané na dobírku nebudou přijaty.
Zpět do obchodu